DOKUMENTY DO POBRANIA 2018

 

Konkursy MSiT

 

SP Decyzja nr 2 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 21 marca 2018 r.  

SP Decyzja nr 60 z dnia 22 grudnia 2017 r. - Program Sport Wszystkich Dzieci 

SP Program sport Wszystkich Dzieci 


Wniosek o zatrudnienie 

Wniosek o zatrudnienie SP LDK! 2018 


 

 

 

 

Umowy zlecenia, klauzule, zaświadczenia, delegacje

 

 

 

Delegacja sędziowska 

Lista kosztów dla sędziów 

LDK_umowa 2018 

Umowa za otwarte zajęcia sportowe 

Obsługa medyczna 

Obsługa techniczna 

Umowa_wykładowca 

Umowa_zastępstwo za trenera I-III 

Umowa_zastępstwo za trenera IV-VI 


 

Kontrakty

 

Trener OLA I-III 

Trener OLA IV-VI 

Trener Główny 


 

 

Zakresy obowiązków - SP

 

Koordynator 

Trener główny 

Trener OLA I-III 

Trener OLA IV-VI 


 

Oświadczenia

 

Klauzula poufności 

Oświadczenie zleceniobiorcy 2018 

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach 


 

Zgody 

Zgoda rodziców na uczestnictwo w zajęciach 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 


Druk kosztów podróży

 

Lista kosztów podróży 

Oświadczenie do kosztów podróży 


 

Preliminarze

Obóz sportowy 

Szkolenie 


 

Rozliczenia

Druk rozliczenia środków własnych 

Druk rozliczenia zaliczki 


Regulamin  

Regulamin LDK! 2018 


 

 

 

Materiały promocyjne

 

 

 

Logo LDK! 

Logo LDK! pdf. 

Wybrane materiały promocyjne z 2016 roku  

Papier firmowy LDK! 2018 

Szablon prezentacji LDK! (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 

Prezentacja - szkolenie Spała 2017 r. 

Prezentacja - konferencja Włocławek 23.03.2018 r. 

Projekt plakatu i ulotki    


Instrukcja dziennika LDK!

Dziennik LDK! - instrukcja 


 

Porozumienia

 

Aneks do porozumienia 2018 r. 

Porozumienie z klubem 2018 r. 

Wzór porozumienia 2018 r. 

Wzór porozumienia z JST 2018r.  

Wzór porozumienia z JST. załącznik nr  1. 

Wzór porozumienia z JST załącznik nr 3 


Sprzęt sportowy

Sprzęt LDK! 


Komunikaty

 

Ogólnopolski Bieg Lekkoatletyka dla każdego! OWM 22 kwiecień 2018 r. - regulamin 


 

 

Dokumenty gimnazjalne

 

 

 

Kontrakt nauczyciel SOL  

Kontrakt nauczyciel SOL III  

Kontrakt Trener GSP  

Wniosek o zatrudnienie GSP SOL LDK  

Zakres obowiązków nauczyciel SOL  

Zakres obowiązków trenera GSP