DOKUMENTY DO POBRANIA 2019


 

 

Decyzje MSiT

 

DECYZJA NR 57 MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI
z dnia 23 listopada 2018 r. dostępna na stronie MSiT  

DECYZJA NR 68 MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI
z dnia 21 grudnia 2018 r dostępna na stronie MSiT  

Porozumienia

 

Porozumienie JST (PDF)  

Porozumienie JST (DOC) 

Załączniki do porozumienia (PDF)  

Załączniki do porozumienia (DOC)  

Aneks do porozumienia (PDF)  

Aneks do porozumienia (DOC)  

Porozumienie z klubem   

Wnioski o zakwalifikowanie

 

Wniosek o zatrudnienie GSU/GSP  

Wniosek o zatrudnienie SP 

Wniosek o zatrudnienie KOLA  

Wniosek o zatrudnienie TG   

Zgody Klauzule Oświadczenia

 

Zgoda rodziców  

Zgoda na przetwarzanie danych 

Zaświadczenia minimalna krajowa  

Oświadczenie do celów podatkowych