DOKUMENTY DO POBRANIA 2019

 


 

 

Decyzje MSiT

 

DECYZJA NR 57 MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI
z dnia 23 listopada 2018 r. dostępna na stronie MSiT  

DECYZJA NR 68 MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI
z dnia 21 grudnia 2018 r dostępna na stronie MSiT  

Porozumienia

 

Aneks do porozumienia 

Wzór listu intencyjnego

Porozumienie z klubem 

Porozumienie JST (PDF) 

Porozumienie JST (DOC) 

Załącznik nr 1 do porozumienia - wykaz jednostek

Załącznik nr 2 do porozumienia - wykaz nauczycieli 

Wnioski o zakwalifikowanie

 

Wniosek o zatrudnienie GSU/GSP  

Wniosek o zatrudnienie SP 

Wniosek o zatrudnienie KOLA  

Wniosek o zatrudnienie TG   

Zgody Klauzule Oświadczenia

 

Zgoda rodziców  

Zgoda na przetwarzanie danych 

Zaświadczenia minimalna krajowa  

Oświadczenie do celów podatkowych   

Ubezpieczenie

 

Formularz 

Upoważnienie 

 

 

Dokumenty kadrowe

 

Zaświadczenie: minimalna krajowa 2019 

Umowa i oświadczenie 2019 

Oświadczenie do celów podatkowych 2019 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 2019