DOKUMENTY DO POBRANIA 2020


  

Porozumienia

 

 

​​​​Porozumienie z klubem -  

​​​Aneks do porozumienia  

​​​Porozumienie z Jednostką Samorządu Terytorialnego  

​​​Porozumienie ze Szkołą  

​​​Załącznik Nr 1 – wykaz jednostek  

​​​Załącznik Nr 2 – wykaz trenerów  

 

  

Wnioski o zakwalifikowanie

 

Wniosek o zatrudnienie GSU/GSP - 2021 rok  

Wniosek o zatrudnienie SP -  2021 rok 

Wniosek o zatrudnienie KOLA - 2021 rok   

Zgody Klauzule Oświadczenia

 

 

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach - 2021 rok  

Oświadczenie do celów PIT i ZUS - 2021 rok 

Oświadczenie dane osobowe zgoda osobista - 2021 rok 

Oświadczenie dane osobowe zgoda rodzica GSP/GSU - 2021 rok 

Zgoda rodzica/opiekuna - 2021 rok 

Zgoda rodzica/opiekuna zawodnika małoletniego na udział w zajęciach w warunkach obowiązującego stanu epidemii - 

Zgoda rodzica/opiekuna zawodnika pełnoletniego na udział w zajęciach w warunkach obowiązującego stanu epidemii -  

Kontrakty

 

Kontrakt Trener SP I-IV - 2021 rok 

Kontrakt Trener SP IV-VIII  - 2021 rok 

 ​​​​Kontrakt Trener SP I-VIII - 2021 rok 

Umowa-zastępstwo SP I-IV - 2021 rok 

Umowa-zastępstwo SP IV-VIII - 2021 rok  

Materiały promocyjne

Logotyp PZLA -  

Logotyp Ldk! w pionie -  

Logotyp Msport -  

Stopka sponsorska Ldk! - 2020 rok - 

Papier firmowy Ldk! w pionie - 

Papier firmowy Ldk! w poziomie - 

Baner "Sportowe wakacje z Ldk!" (dotyczy trenerów realizujących zajęcia w lipcu lub sierpniu) - 

Baner "Półkolonie z Ldk!" (dotyczy realizacji półkolonii w okresie wakacyjnym) - 

Certyfikat uczestnictwa w "Sportowych wakacjacj z Ldk!" - 

Certyikat uczestnictwa w "Półkoloniach z Ldk!" - 


 

Dokumenty organizacyjne

 

Lista i delegacja sędziowska - 

​​​​​Lista wypłat ekwiwalentów - 

Lista obecności Wakacje z Ldk! - 

Lista obecności Półkolonie z Ldk! -