Konspekty zajęć

 

 

U14 Trójskok- ćwiczenia przygotowawcze I 

U14 Trójskok- ćwiczenia przygotowawcze II 

U14 Trójskok- współzawodnictwo 

U14 Skok w dal - z krótkiego rozbiegu 

U14 Skok wzwyż- ćwiczenia przygotowawcze I 

U14 Skok wzwyż- ćwiczenia przygotowawcze II 

 

 

 


 

 

 

 

U16 Chód- wytrzymałość specjalna 

U16 Skok w dal- elementy techniki 

U16 Nauka startu niskiego 

 

 

 


 

 

U11 Skoki dodawane 

U11 Precyzyjny skok w dal 

U11 Skok o tyczce - ćwiczenia przygotowawcze 

U11 Skok o tyczce - współzawodnictwo