Konspekty zajęć

 

 

U14 Trójskok- ćwiczenia przygotowawcze I 

U14 Trójskok- ćwiczenia przygotowawcze II 

U14 Trójskok- współzawodnictwo 

U14 Skok w dal - z krótkiego rozbiegu 

 

 

 


 

 

 

 

U16 Chód- wytrzymałość specjalna 

U16 Skok w dal- elementy techniki 

 

 

 


 

 

U11 Skoki dodawane 

U11 Precyzyjny skok w dal