O nas

 

O nas
Cele programu
Szkoła Podstawowa
Gimnazja

Lekkoatletyka dla każdego! to wyjątkowa propozycja dla wszystkich grup wiekowych.

Klasy I-III szkół podstawowych

Dzieciom młodszych klas szkoły podstawowej począwszy od 2018 roku proponujemy lekkoatletyczne zajęcia ruchowe. Trenerzy współpracujący z najmłodszymi uczestnikami programu LDK! prowadzą zajęcia raz w tygodniu, w trakcie których dzieci w formie zabawy zaczynają swoją przygodę z lekką atletyką. Zarówno sprzęt, jak i proponowane ćwiczenia są dostosowane do wieku i możliwości motorycznych dziecka. Zasada zespołowości pozwala każdemu dziecku czerpać radość z zabawy, bez presji na indywidualne wyniki. Prowadzonym zajęciom często przyglądają się nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, dzięki czemu mają okazję inspirować się i korzystać z wiedzy trenerów o tym, jak przeprowadzić ciekawe zajęcia z wykorzystaniem sprzętu LDK! W ramach programu PZLA przekazuje taki sprzęt współpracującym szkołom.

 

Klasy IV-VI szkół podstawowych

Dziewczętom i chłopcom w tym wieku zapewniamy powszechny dostęp do systematycznych zajęć sportowych oraz udział w cyklu testów i zawodów lekkoatletycznych. Jest to również pierwszy etap selekcji i naboru najmłodszych zawodników oraz identyfikacji talentów. Zajęcia prowadzone są trzy razy w tygodniu i trwają półtorej godziny.

Dodatkowo poprzez pobudzenie działań ośrodków lekkoatletycznych w całej Polsce zwiększa się dostępność i podnosi się poziom profesjonalnego szkolenia lekkoatletów.