Przedłużenie - ZAPYTANIE OFERTOWE - druk i dostawa książek LDK

 

Uprzejmie informujemy o przedłużeniu przetargu do 29.11.2018 do godziny 14.00

Polski Związek Lekkiej Atletyki zaprasza do składania ofert na druk i dostawę książek „Biegaj, skacz, rzucaj” i „Podstawy treningu lekkoatletycznego”. Szczegóły zaproszenia, specyfikacja oraz niezbędny formularz w załączeniu . 

Ofertę należy złożyć w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności do siedziby PZLA  
ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa
do dnia 26 listopada 2018 r. do godziny 16:00. 

W przypadku wysłania oferty pocztą lub kurierem decyduje data wpływu do siedziby PZLA. Oferty dostarczone po 26 listopada 2018 r. po godzinie 16:00 nie będą brały udziału w rozstrzyganiu zapytania ofertowego.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z podpisem „Oferta na druk i dostawę książki „Biegaj, skacz, rzucaj” i „Podstawy treningu lekkoatletycznego”. Oferty złożone bez zachowania tej formy nie będą brały udziału w rozstrzygnięciu zapytania ofertowego.
 

Załącznik nr. 1 - 

Zapytanie ofertowe - 

Podobne artykuły

Ogólnopolskie zawody Lekkoatletyka dla każdego - zdjęcia (1)

autor: Justyna Serafińska-Gruman - 17 Grudzień 2018