SUKCESY UCZESTNIKÓW PROGRAMU LEKKOATLETYKA DLA KAŻDEGO! ꟷ EWALUACJA PROGRAMU W LATACH 2018 I 2019

Analiza startu zawodników LDK! na: OOM ŚLĄSK 2018 Chorzów, ME U18 Gyoer, Węgry;

OOM Lubuskie 2019 Poznań; ME U20   Gävle, Szwecja

 

 

O początkach programu - wprowadzenie

 

W roku 2014 pilotażem rozpoczęto program zajęć sportowych z lekkiej atletyki. W 2014 pod nazwą Kids athletics, szkoleniem pilotażowym objęto 6 województw (OLA: podlaskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, wielkopolskie, dolnośląskie, zachodnio- pomorskie) oraz  23 mniejsze ośrodki  Kids Athletics w pozostałych województwach (194 grupy naborowe).

       W latach 2015-2019 szkolenie realizowane było już pod nazwą Lekkoatletyka dla każdego!, w skrócie LDK! i objęło swoim zasięgiem całą Polskę (w  2018r. i 2019r.  ponad 800 grup). Początkowo koncentrowano się na organizacji systematycznych zajęć sportowych dla roczników 2001-2003 (szkoleniem objęto wówczas grupy naborowe SP, klasy sportowe na poziomie I gimnazjum ꟷ w 2015 roku był to rocznik 2001) oraz organizacji eventów  dla dzieci z klas I-III SP.

 

 

Analiza startów uczestników programu LDK! w Mistrzostwa Polski juniorów młodszych, Mistrzostwach Europy U18 oraz Mistrzostwach Europy U20

 

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, czyli zawody o randze mistrzostw Polski, dedykowana jest juniorom młodszym. Zawody, które odbyły się odpowiednio w 2018 oraz 2019 roku stanowią pierwszą weryfikację efektywności działania programu na poziomie krajowym. Z kolei, dzięki porównaniu uczestnictwa reprezentantów Polski w Mistrzostwach Europy U18, które odbyły się w 2018 roku, z osobostartami na Mistrzostwach Europy U20, które odbyły się w bieżącym roku, można wnioskować o programie jako narzędziu wyłaniania talentów na skalę międzynarodową. W tabeli 1 przedstawiono porównanie osiągnięć uczestników programu LDK! w 2019 roku w stosunku do roku poprzedniego.

 

                     Tabela 1. Porównanie osobo startów na flagowych imprezach ogólnopolskich i międzynarodowych w latach 2018-2019

ROK

OOM osobostarty

LDK! na OOM

(medale i poz. 1-8)

Medale ME U18 w 2018 r.

(indywidualne)

Medale ME U20 w 2019 r.

(indywidualne)

Całość*

LDK*

medale

Pozycje 1-8

Polska

LDK!

Polska

LDK!

 

2018

1619

613

46

120

6

4

-

-

 

2019

1622

831

69

173

-

-

5

3

 

% wzrost

-

35,56%

50%

44,17

-

-

-

-

 

*Bez sztafet

Źródło: opracowanie własne.

 

W porównaniu do 2018 roku nastąpił znaczny wzrost udziału (o 35,56%) uczestników programu LDK! w ogólnej liczbie osobostartów na OOM 2019. Udział medali i miejsc od 1-8 wyraźnie zwiększył się w roku 2019 w porównaniu do 2018 roku. Medale zdobyte podczas ME zarówno w 2018, jak i 2019 świadczą o tym, że poziom sportowy prezentowany przez wybranych uczestników programu LDK! umożliwia osiąganie sukcesów rangi międzynarodowej.

 

Analiza startów uczestników programu LDK! w Mistrzostwach Polski Młodzików

 

Mistrzostwa Polski Młodzików, które odbyły się w 2019 roku, potwierdzają istotny wpływ  programu Lekkoatletyka dla każdego! na poziom sportowy zawodników uprawiających tę dyscyplinę. W tabeli 2 porównano osiągnięcia uczestników programu LDK! w roku 2019 na mistrzostwach Polski Młodzików względem roku poprzedniego.

 

                                                                     Tabela 2. Porównanie osobo startów na Mistrzostwach Polski Młodzików w 2018 i 2019 roku

ILOŚĆ WYNIKÓW

WYNIKI finał i medale

KLASY SPORTOWE

CECHA

Ilość wyników

Ilość miejsc 1-8

Ilość miejsc 1-3

I

II

III

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

OGÓŁ

688

734

225

228

84

87

1

7

161

189

257

232

LDK!

410

460

133

152

44

60

0

7

97

133

156

164

%

59,59

62,60

59,11

66,67

52,38

68,97

0

100

60,25

70,37

60,70

70,69

 

Przeprowadzona analiza potwierdza skokowy przyrost poziomu sportowego młodzieży trenującej i startującej w MP młodzików w latach 2018 i 2019. W okresie objętym analizą zaobserwowano  przyrost zawodników LDK! zajmujących na tych zawodach pozycje od 1-8. Jest to wzrost w stosunku do roku 2018 o 7,56 %. Podobną tendencję zauważyć można w kwestii zajmowanych przez uczestników programu LDK! miejsc medalowych bowiem w porównaniu z rokiem 2018 nastąpił wzrost liczby miejsc medalowych o 16,59%. Poziom wyników mierzony ilością zdobytych klas sportowych I, II i III wyraźnie wzrósł. Udział zawodników LDK! w ogólnej liczbie zawodników legitymujących się daną klasą sportową wzrasta, co świadczy o rosnącym potencjale tak programu, jak i zawodników w nim uczestniczących.

 

Opracowanie: Marek Wochna

 

 

Podobne artykuły