Zaproszenie do składania ofert na wyżywienie podczas Halowych Zawodów LDK! w Toruniu 30.11.2019r.

Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie (dalej jako „PZLA”), zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu konkursowym dotyczącym przygotowania, dostawy i wydania posiłków  prowadzonym na zasadach określonych w niniejszym zapytaniu. 

Formularz: 

Podobne artykuły