Materiały ze szkolenia w Brzozie

prof. Janusz Iskra - wykład nt. Trening płotkarza - wybrane zagadnienia szkolenia na różnych etapach zaawansowania    

dr. Edyta Szczuka -wykład nt. Komplementarnej oceny zdrowia sportowca   

Jerzy Kaduszkiewicz - wykład nt. Ćwiczenia skocznościowe jako narzędzie kształtowania odpowiednich nawyków ruchowych lekkoatlety; link: https://drive.google.com/drive/my-drive