Zawody wojewódzkie LDK w Rudzie Śląskiej

Regulamin Wojewódzkich Zawodów LDK! 2018


 

Organizator

Śląski Związek Lekkiej Atletyki w Katowicach

TL Pogoń Ruda Śląska

Cel zawodów

 • popularyzacja lekkiej atletyki,

 • promowanie atrakcyjnych form rywalizacji,

 • zachęcenie rodziców do zainteresowania się prozdrowotną aktywnością dzieci.

Założenia Sportowe

 • zawody dla uczniów szkół podstawowych (klasy VI-VII – rocznik 2005-2006

oraz klasy V i młodsi – rocznik 2007 i młodsi – udział w konkurencjach indywidualnych,


 

Termin i miejsce : 09.10.2018r. Godz. 11.00 - Ruda Śląska – stadion MOSiR ul. Czarnoleśna

Warunki uczestnictwa

Zawody zostały zaplanowane tak, aby zapewnić wszystkim dzieciom trenującym w programie LDK! możliwość startu. W zawodach mogą wystartować również dzieci spoza programu.

Kategorie wiekowe

Dziewczęta, chłopcy -U12

Klasa IV -V szkół podstawowych

Rocznik 2007 i młodsi

Dziewczęta, chłopcy -U14

Klasa VI-VII szkółpodstawowych

Rocznik 2005-2006


 

Konkurencje

U12 K+M - 60m, 300m, 600m, w dal / ze strefy /, wzwyż, piłeczka palantowa

U14 K+M - 100m, 300m, 600m, w dal, wzwyż, kula / dz 2kg, chł 4kg /

 

Sposób rozgrywania konkurencji

 • w biegach na 60m i 100m eliminacje i finał dla 8 najlepszych zawodników, w pozostałych biegach serie na czas.

 • w konkurencjach technicznych każdemu zawodnikowi przysługują 3 próby,

finał dla 8 najlepszych

 • zawodnik ma prawo startu tylko w jednej konkurencji


 

Nagrody

 • medale za miejsca I-III, w każdej konkurencji, osobno dla dziewcząt i chłopców w każdej kategorii wiekowej

  Zgłoszenia

  Zgłoszenia przyjmowane są w formie mailowej na załączonym druku na adres: iruskler67@wp.pl do 07.10.2018r.


   

  Inne

 • weryfikacja zawodników: najpóźniej 45 min. przed rozpoczęciem zawodów, trener LDK! potwierdza udział swoich zawodników, dokonuje ewentualnych wykreśleń, przedstawia do wglądu zgody rodziców na udział w zawodach. W czasie weryfikacji nie ma możliwości dopisywania zawodników i zmian w konkurencjach.

 • zasady finansowania: koszty organizacji zawodów oraz uczestnictwa ponosi ŚL.ZLA, koszty dojazdu pokrywają kluby lub szkoły

 •  

 • dzieci z programu LDK! są ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków, pozostali uczestnicy startują na odpowiedzialność rodziców/opiekunów.

 • interpretacja regulaminu należy do organizatorów, kwestie sporne rozstrzyga organizator.


 •  

 

Podobne artykuły

Mini Maraton Opolski - galeria zdjęć

autor: Trzepizur Katarzyna - 24 Maj 2019