DOKUMENTY DO POBRANIA 2021


  

Porozumienia

 

​​​​Porozumienie z klubem -  

Protokół przekazania zawodników 

​​​Aneks do porozumienia JST 

​​​Porozumienie z Jednostką Samorządu Terytorialnego  

​​​Porozumienie ze Szkołą  

​​​Załącznik Nr 1 – wykaz jednostek  

​​​Załącznik Nr 2 – wykaz trenerów   

Wnioski o zakwalifikowanie

 

Wniosek o zatrudnienie OSU - 2021 rok  

Wniosek o zatrudnienie SP -  2021 rok 

Wniosek o zatrudnienie KOLA - 2021 rok   

Zgody Klauzule Oświadczenia

 

Instrukcja przesyłania zgód do PZLA 

Instrukcja zakładania konta zawodnika 

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach - 2021 rok  

Oświadczenie do celów PIT i ZUS - 2021 rok 

Oświadczenie dane osobowe zgoda osobista - 2021 rok 

Zgoda rodzica/opiekuna - 2021 rok  

Kontrakty

 

Kontrakt Trener SP I-IV - 2021 rok 

Kontrakt Trener SP IV-VIII  - 2021 rok 

Kontrakt Trener SP OSU - 2021 rok 

Kontrakt KOLA - 2021 

Umowa-zastępstwo SP I-IV - 2021 rok 

Umowa-zastępstwo SP IV-VIII - 2021 rok  

Materiały promocyjne

Logotyp PZLA -  

Logotyp Ldk! w pionie -  

Logotyp MKDNiS -  

Stopka sponsorska Ldk! - 2021 rok - 

Papier firmowy Ldk! PDF - 

Papier firmowy Ldk! WORD - 


 

Dokumenty organizacyjne