Formularz - Ldk! pomagamy

Wniosek zgłoszenia prośby o wsparcie w ramach projektu Ldk! pomagamy!

Dane Wnioskodawcy

Dane Beneficjenta

Czy Beneficjent otrzymał kiedykolwiek wsparcie od Polskiego Związku Lekkiej Atletyki lub innych podmiotów podległych PZLA?

Tak
Nie