Otwarte zajęcia sportowe

Instrukcja prowadzenia otwartych zajęć sportowych

W każdym OLA będą organizowane otwarte zajęcia sportowe dla dzieci z klas I-III szkół podstawowych. Regulaminy zostaną oparte na formule zabaw drużynowych z wykorzystaniem sprzętu lekkoatletycznego dostosowanego do dzieci w wieku 6-9 lat.

Pobierz

Scenariusz otwartych zajęć sportowych

SCENARIUSZ OTWARTYCH ZAJĘĆ dla dzieci szkół podstawowych klas I-III- gry i zabawy lekkoatletyczne

Pobierz

Zgoda rodziców

Zgoda rodziców / opiekunów prawnych na udział dziecka w otwartych zajęciach sportowych LDK w 2019r

Pobierz

Arkusz sprawozdawczy z otwartych zajęć sportowych

W każdym OLA będą organizowane otwarte zajęcia sportowe dla dzieci z klas I-III szkół
podstawowych. Regulaminy zostaną oparte na formule zabaw drużynowych z wykorzystaniem
sprzętu lekkoatletycznego dostosowanego do dzieci w wieku 6-9 lat.

 

 https://forms.gle/5qh5dHPzmcLqrsaa8