Nabór - pierwszy kontakt w lekkoatletyką

Planowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży powinno być odpowiednie do tempa przemian rozwojowych w ontogenezie, aktualnego poziomu wytrenowania oraz osiągniętego poziomu sportowego.

Stwierdzenia te są podstawą istnienia w procesie treningu etapów przygotowania:

  • wszechstronnego,
  • ukierunkowanego,
  • specjalnego.
  • dodatkowo wymienia jeszcze czwarty etap – mistrzowski.

(Sozański 1984, Raczek 1984)

Formuła 1

 

Pobierz

Bieg zwinnościowo-płotkarski

 

Pobierz

Wahadłowa sztafeta sprintersko-płotkarska

 

Pobierz

Skoki krzyżakowe

 

Pobierz

Skoki dodawane

 

Pobierz

Skoki krzyżakowe II

 

Pobierz

Rzuty z różnych pozycji

 

Pobierz

Rzuty oszczepem dziecięcym

 

Pobierz

Rzut piłką lekarską z klęku

 

Pobierz

Toczenie piłki lekarskiej

 

Pobierz

Wyścig z piłeczkami

 

Pobierz

Sztafeta zwinnościowa

 

Pobierz

Sztafeta wahadłowa z piłką lekarską

 

Pobierz

Drabinka koordynacyjna

 

Pobierz

Bieg wytrzymałościowy 3'

 

Pobierz

Sztafeta płotkarska

 

Pobierz

Sztafeta sprinterska

 

Pobierz

Rzut piłką lekarską w tył nad głową

 

Pobierz

Sztafeta skocznościowa

 

Pobierz

Rzut młodzieżowym dyskiem

 

Pobierz