Etap ukierunkowany - rzuty

Cele:

  • kierunkowe kształtowanie rozpoznanych predyspozycji,
  •  profilowanie potencjału ruchowego jako funkcjonalnego podłoża przyszłej specjalizacji.

Etap szkolenia ukierunkowanego (15-17 lat) zwrócony jest na budowę funkcjonalnego fundamentu przygotowania technicznego, a więc przede wszystkim na opanowanie szerokiego arsenału umiejętności i nawyków ruchowych. Odpowiadają one specyfice wybranej konkurencji, a także umacniają zainteresowania sportowe systematycznie prowadzonym treningiem sportowym. Charakter treningu oraz stosowane środki treningowe są racjonalnie różnicowane w zależności od predyspozycji i przyszłej specjalizacji zawodnika.

Etap ukierunkowany przypada na wiek około 13-16 lat. Czas jego trwania (od 2 do 4 lat) zależy od stopnia złożoności nawyków ruchowych.


Rzuty lekkoatletyczne to szeroki wachlarz konkurencji lekkoatletycznych, w których wykorzystuje się specjalny sprzęt rzutowy. Na tym etapie oprócz poznania techniki rzutów lekkoatletycznych ważne jest przygotowanie w zakresie tzw. wieloboju rzutowego. W skład takiego wieloboju wchodzą rzuty piłką lekarską i innym sprzętem z różnych pozycji, na wszystkie partie mięśniowe. 

Rzut oszczepem dziecięcym

 

Pobierz

Nauka rzutu piłeczką palantową

 

Pobierz

Rzut z obrotu

 

Pobierz

Nauka rzutu piłeczką palantową III

 

Pobierz

Nauka rozbiegu rzutu piłeczką palantową

 

Pobierz

Rzut piłką lekarską z autu

 

Pobierz