Etap wszechstronny - rzuty

Cele:

  • rozwijanie potencjału ruchowego,
  • kształtowanie nawyków i umiejętności,
  • rozpoznanie uzdolnień i zainteresowań.

Brak periodyzacji – struktura składa się z kilku rocznych cykli dostosowanych do rytmu nauki szkolnej.

Realizacja celów i zadań właściwych dla tego etapu odbywa się poprzez stosowanie bogatego zasobu ćwiczeń kształtujących sprawność fizyczną oraz nawyki ruchowe z zakresu różnych dyscyplin sportu, także i przyszłej specjalizacji.

Dominuje forma gier i zabaw ruchowych; Struktura treningu nie służy wprost budowaniu formy sportowej, lecz realizacji zadań szkoleniowych tego etapu – rozwijaniu potencjału ruchowego, kształtowaniu nawyków i umiejętności, rozpoznaniu uzdolnień i zainteresowań.

Etap wszechstronny przypada na wiek około 10 a 13 rokiem życia.

W tej części wykorzystamy sprzęt zasadniczy dedykowany dzieciom w programie Lekkoatletyka dla każdego! – oszczepy oraz dyski dziecięce i młodzieżowe, młoty młodzieżowe, kule  oraz sprzęt pomocniczy, m.in. piłki lekarskie, piłki uszate. Sprzęt ten posłuży do nauki rzutów zamachowych (rzut oszczepem, rzut piłką lekarską w przód znad głowy) i obrotowych oraz pchnięcia kulą.
 

Rzut oszczepem dziecięcym

 

Pobierz

Nauka rzutu piłeczką palantową

 

Pobierz

Rzut z obrotu

 

Pobierz

Nauka rzutu piłeczką palantową III

 

Pobierz

Nauka rozbiegu rzutu piłeczką palantową

 

Pobierz

Rzut piłką lekarską z autu

 

Pobierz