Trener

Łabul Wioletta

Trener klas IV - VIII (3),dzieci w wieku 10-15at
Więcej informacji
Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 5 im. Polskich Noblistów . Trener klas IV-VIII w SP nr 5 ul. Okrzei 19 Żary i SP nr 8 w Żarach ul.Partyzantów 9 oraz na stadionie ,,Syrena"w Żarach. Współpraca z klubem MLKS AGROS Żary.

Zajęcia lekkoatletyczne odbywają się od 03.02.21r.
E-mail
labwiola@wp.pl
Telefon
694157867
Terminarz
Dni tygodnia:wtorek, 16:30 - 18:00
środa, 16:00 - 17:30
piątek, 16:30 - 18:00
Województwo:Lubuskie
Miejscowość:68-200 Żary
Adres:SP-8 uL .Partyzantów 9,SP-5 ul .Okrzei 19,stadion ,,Syrena "ul.Leśna 34
Nazwa obiektu:Szkoła Podstawowa nr 8,Szkoła Podstawowa nr5 oraz stadion ,,Syrena"
Rodzaj lekcji:zajęcia lekkoatletyczne dla dzieci: biegi, skoki, rzuty, akcent na wszechstronny rozwój
Dodatkowe
informacje:
Zajęcia w okresie nowej sportowej rzeczywistości realizowane od 03.02.21r.
Zajęcia na stadionie,,Syrena"(wtorek)

Zajęcia w SP8 (wtorki, piątki)

Zajęcia w w SP5 (środa)